Griechisch - Phrasen und Vokabeln

Home -Griechisch - Phrasen und Vokabeln -Griechisch - Unterricht

Griechisch - Unterricht

13 thematische Video-Lektionen.

Lekce 1 - řecká abeceda

Lekce 2 - výslovnost s příklady

Lekce 3 - samohlásky a souhlásky

Lekce 4 - čtecí cvičení (umíš to?)

Lekce 5 - osobní zájmena a slovesa "být" a "mít"

Lekce 6 - čísla

Lekce 7 - zvířata

Lekce 8 - dny v týdnu a měsíce

Lekce 9 - vánoční přání a další

Lekce 10 - jmenné rody jsou tři

Lekce 11 - pozdravy a každodenní fráze

Lekce 12 - řecká slovíčka, která již znáte

Lekce 13 - počasí